[Bez názvu]‎ > ‎Bez názvu‎ > ‎

...odchov vašich papoušků

přidáno: 14. 4. 2010 1:34, autor: Jindřich Prokop   [ aktualizováno 16. 1. 2016 6:42 ]
Jak sestavíme chovný pár
Je to pouze otázka náhody a štěstí, zda se vám podaří ze dvou dospělých ptáků odlišného pohlaví sestavit pár, který se bude vzájemně snášet.
Papoušci, kteří by měli zahnízdit, by měli mít k dispozici buď prostornou pokojovou voliéru, nebo venkovní voliéru s chráněnou budkou. Chovný pár potřebuje hnízdní budku, kam by mohla samice snášet svá vejce. Některé druhy používají tuto budku jako ložnici a spí v ní po celý rok. Cítí se v ní bezpečně, ale neznamená to, že budou s jistotou hnízdit.

Hnízdní budka
Velikost a vybavení hnízdní budky závisí na velikosti vašeho papouška.
Jako základní pravidlo platí:
 - délka stěny by měla odpovídat délce těla ptáka bez ocasu a ve dně by měl být vyhlouben hnízdní důlek.
 - vletový otvor musí přesně odpovídat obvodu ramen ptáka.
 - pomůcky ke šplhání uvnitř budky by měly směřovat od vletového otvoru k hnízdnímu důlku. Proto klademe krátké větvičky nejrůznějšími směry a pevně je upevníme. Pod vletovým otvorem musí být zvenku dostatečně dlouhá a silná větev.
 - kontrolní dvířka musí být oteviratelná zvenčí, těsně doléhat a být dostatečně velká, abyste tam mohli vsunout ruku. Měla by být ve spodní třetině nad hnízdním dolíkem.
 - pro velké druhy zhotovíme hnízdní budky z tvrdého dřeva, pro malé druhy stačí měkké dřevo (20 až 25 mm silné).
 - jako hnízdní materiál necháme samičku hlodat měkké dřevo, které je připevněno na vnitřní straně budky. Můžete použít i směs rašeliny a řezanky pro křečky. (Piliny použivejte pouze ze dřeva, které nebylo chemicky ošetřeno).
Správné místo:
Hnízdní budku ve voliéře pověste na stěnu tak, abyste mohli pohodlně otevírat kontrolní dvířka a nahlížet dovnitř budky. Všechno vybavení ve voliéře upevněte tak, abyste je mohli obsluhovat zvenčí, především plnění misek s krmením a vodou, a ptáky rušili pokud možno co nejméně.

Seznámení s hnízdní budkou
Po počátečním váhání si zcela určitě oba ptáci hnízdní budku podrobně prohlédnou. Pokud samička chodí častěji do budky spát, bude to vzbuzovat její chuť ke hnízdění. Nechá-li se podobně stimulovat i samec, začne brzo předvádět tok před svojí samičkou. To se ale jistě nepovede hned v prvních týdnech, hned jak přinesete hnízdní budku.

Uvykání na krmení k odchovu
Jakmile zpozorujete, že jsou vaši ptáci ve svatebním toku, začněte jim pro všechny případy nabízet krmnou směs k odchovu. Musí si zvyknout na její chuť, aby s ní později mohli krmit svá mláďata.

Když začne hnízdění
Pokud začnou vaši papoušci hnízdit v pokojové voliéře, musíme být připraveni na následující okolnosti, abychom neohrozily úspěšný průběh hnízdění.
 - Ptáci nyní potřebují více klidu, každé vyrušení jim může uškodit.
 - Pokojová teplota musí zůstat konstantní. Pokus jste doposud chovali ptáky při teplotě 20 až 22 °C, musíte ji dodržet i nadále.
 - Vzdušná vlhkost musí být 60 až 70 %. Je-li to nezbytné, použijeme zvlhčovač.
 - Ptáky musí obsluhovat osoba, která má jejich důvěru a do pokoje smí vstupovat někdo cizí jen zcela vyjímečně.
 - I když předpokládáte, že snůška vajec začala, kroťte svoji zvědavost a nedívejte se do budky. Právě v prvních dnech je samice velmi citlivá a může přestat snášet, pokud se cítí vyrušena.
Důležité:
Pokud si všimnete, že samice sedí na zemi ve voliéře, mimo hnízdní budku s načepýřeným peřím, ačkoliv se dosud zdržovala převážně v budce, může trpět obtížemi při snůšce. Jemně ji uchopte a posaďte do malé oddělené klece mimo voliéru. Zapněte infračervenou lampu. Teplota v okolí klece by měla být 33 °C, aby pominuly křeče a samička mohla snést vejce. Pokud se to nepodaří do dvou až tří hodin, musíme ptáka přenést, pokud možno při stejné teplotě, co nejrychleji k veterinárnímu lékaři. Je to život ohrožující komplikace.

Co s přírustkem
Pokud jsou ještě mláďata v hnízdní budce, můžete v klidu uvažovat, co by se mělo stát s mladými papoušky až vylétnou.
Pozorně pozorujte, jak se rodiče chovají ke svým potomkům, když opouštějí hnízdní budku. U některých druhů totiž dochází hned, jak jsou mláďata schopná letu, ke konkurenčním bojům. Samečci některých druhů pronásledují mláďata - samečky a dochází k bojům u misky s krmením. U jiných druhů pronásledují samičky, matky své dcery. V každém případě musí být odděleni. Oddělte mladé papoušky od rodičů a umístěte je do oddělené, dostatečně velké voliéry.
Comments